Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

fluoname

September 21 2017

fluoname

September 19 2017

fluoname
2598 b4a0 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamikrokosmos mikrokosmos
fluoname
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja viakuszii kuszii

August 24 2017

fluoname
Nie czekaj, aż będzie łatwiej, prościej, lepiej. Nie będzie. Trudności będą zawsze. Ucz się być szczęśliwym tu i teraz. Bo możesz nie zdążyć. 

August 17 2017

fluoname
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viarudaizia rudaizia
fluoname
3644 123c 500
Reposted fromkrzysk krzysk viarudaizia rudaizia

July 18 2017

fluoname
9769 abcd
Reposted fromdisease disease viajanealicejones janealicejones

July 17 2017

fluoname
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapannaniczyja pannaniczyja

July 12 2017

fluoname
8916 a3bd 500
Reposted fromexistential existential

July 02 2017

fluoname
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viapozakontrola pozakontrola
fluoname
3361 f2d7
Reposted frommartynkowa martynkowa viawondi wondi

June 29 2017

fluoname
fluoname
3696 38ef
Reposted fromNajada Najada viajanealicejones janealicejones

June 27 2017

fluoname
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaafraidoflife afraidoflife

June 26 2017

0393 6297

June 24 2017

fluoname
9179 3027 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viaszydera szydera
fluoname
3175 8f40
Reposted fromoblivious oblivious viakeeplooking keeplooking
fluoname
8052 4d3d
Reposted fromselfharm selfharm viaitmakesmecalm itmakesmecalm

June 12 2017

fluoname
5621 853b
Reposted fromvandalize vandalize viaszatanista szatanista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl