Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2018

fluoname
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
0549 ccaa 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viapuszka puszka

July 15 2018

fluoname
9410 2321
Reposted fromintrigante intrigante viahelenburns helenburns

June 19 2018

fluoname
4722 548f 500
Reposted fromteijakool teijakool viajanealicejones janealicejones

June 11 2018

fluoname
2261 256b 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaaudacityofhuge audacityofhuge

May 20 2018

fluoname
5506 bf8c 500
Reposted fromcontigo contigo viabarock barock

May 14 2018

fluoname
1086 b3f8 500
fluoname
0422 a8bb
fluoname
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
fluoname
3546 7c85
fluoname
4429 d173 500
Reposted fromhagis hagis viakerosine kerosine
fluoname
1276 bbae 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viadreamboat dreamboat

May 13 2018

5868 370b 500
Reposted fromtwice twice viahelenburns helenburns
fluoname
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viapengin pengin
fluoname
5538 06e1 500
Reposted fromboli boli viacukierek cukierek
fluoname
4516 9865 500
Reposted fromnutt nutt viavol vol

May 11 2018

fluoname
6081 15b3 500
a przynajmniej tak się czuje. Nic się nie zmienia.
Reposted frommakle makle viaboli boli

May 10 2018

fluoname
4721 ad23

May 06 2018

fluoname
4703 16ab 500
Different kind of Cat Tax
Reposted fromstraycat straycat viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
fluoname
3036 162f
Reposted fromzciach zciach viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl