Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viajanealicejones janealicejones

November 21 2017

fluoname
3730 a165 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaCannonball Cannonball

November 08 2017

fluoname
8249 1a63
Reposted from777727772 777727772 viajoannna joannna

November 02 2017

fluoname
Reposted frombluuu bluuu
fluoname
Chciałabym wejść do Twojego mózgu, poszukać mojego imienia i sprawdzić jaką mam definicję.
Reposted fromnexxt nexxt viarosalie rosalie

October 30 2017

October 11 2017

fluoname
3550 eb6f
Reposted fromsiseniorita siseniorita vialeksandra leksandra

October 10 2017

1644 0c16 500
Reposted fromspidergwen spidergwen viaflabbergasted flabbergasted

October 09 2017

fluoname

October 03 2017

fluoname
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vialonelyjulia lonelyjulia
6051 058c 500
Reposted fromdivi divi viaumierajstad umierajstad

September 24 2017

fluoname

September 21 2017

fluoname

September 19 2017

fluoname
2598 b4a0 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamikrokosmos mikrokosmos
fluoname
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja viakuszii kuszii

August 24 2017

fluoname
Nie czekaj, aż będzie łatwiej, prościej, lepiej. Nie będzie. Trudności będą zawsze. Ucz się być szczęśliwym tu i teraz. Bo możesz nie zdążyć. 

August 17 2017

fluoname
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viarudaizia rudaizia
fluoname
3644 123c 500
Reposted fromkrzysk krzysk viarudaizia rudaizia

July 18 2017

fluoname
9769 abcd
Reposted fromdisease disease viajanealicejones janealicejones

July 17 2017

fluoname
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapannaniczyja pannaniczyja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl