Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

fluoname
9769 abcd
Reposted fromdisease disease viajanealicejones janealicejones

July 17 2017

fluoname
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapannaniczyja pannaniczyja

July 12 2017

fluoname
8916 a3bd 500
Reposted fromexistential existential

July 02 2017

fluoname
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viapozakontrola pozakontrola
fluoname
3361 f2d7
Reposted frommartynkowa martynkowa viawondi wondi

June 29 2017

fluoname
fluoname
3696 38ef
Reposted fromNajada Najada viajanealicejones janealicejones

June 27 2017

fluoname
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaafraidoflife afraidoflife

June 26 2017

0393 6297

June 24 2017

fluoname
9179 3027 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viaszydera szydera
fluoname
3175 8f40
Reposted fromoblivious oblivious viakeeplooking keeplooking
fluoname
8052 4d3d
Reposted fromselfharm selfharm viaitmakesmecalm itmakesmecalm

June 12 2017

fluoname
5621 853b
Reposted fromvandalize vandalize viaszatanista szatanista

June 01 2017

fluoname
8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaplugss plugss

May 22 2017

fluoname
9928 91ee 500
fluoname
3145 0cf9
Reposted fromlaters laters vialexxie lexxie

May 10 2017

May 07 2017

fluoname
5378 8cec
Reposted fromTenSigis TenSigis viamerydocholery merydocholery

April 26 2017

8609 16e7 500

your-lovers-and-drifters:

La Dolce Vita, 1960

Reposted fromLittleJack LittleJack viaitjen itjen
2596 cef2 500

untitledsubtitles:

The Unbearable Lightness of Being Series

The Unbearable Lightness of Being x Persona

Reposted fromdrozdzi drozdzi viablackenedsky blackenedsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl