Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2018

fluoname
fluoname
fluoname
8788 c088 500
Reposted fromanderer-tobi anderer-tobi viadirtyliar dirtyliar
fluoname
0989 1906
Reposted fromkrzysk krzysk viaconcarne concarne
fluoname
fluoname
7934 4479 500
Reposted fromSulejman Sulejman viachowchow chowchow

September 22 2018

fluoname
8549 658a 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaepidemic epidemic
fluoname
3753 3dcf
Reposted fromkarahippie karahippie viakoloryzacja koloryzacja

September 16 2018

6055 f362
Reposted fromcrosslab crosslab viajanealicejones janealicejones
fluoname
0372 89dc 500
fluoname
4318 4274 500
Reposted frombabyface babyface viajanealicejones janealicejones
fluoname
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic viausmiechprosze usmiechprosze
fluoname
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos vialeksandra leksandra

July 29 2018

fluoname
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
0549 ccaa 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viapuszka puszka

July 15 2018

fluoname
9410 2321
Reposted fromintrigante intrigante viahelenburns helenburns

June 19 2018

fluoname
4722 548f 500
Reposted fromteijakool teijakool viajanealicejones janealicejones

June 11 2018

fluoname
2261 256b 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaaudacityofhuge audacityofhuge

May 20 2018

fluoname
5506 bf8c 500
Reposted fromcontigo contigo viabarock barock
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl