Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2019

fluoname
5505 b806
Reposted fromEtnigos Etnigos vialeksandra leksandra
fluoname
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialeksandra leksandra
fluoname
5018 ca43 500
Reposted frommakle makle vialeksandra leksandra
fluoname
6342 829b
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vialeksandra leksandra
4551 3cfa 500

October 08 2018

fluoname
fluoname
fluoname
8788 c088 500
Reposted fromanderer-tobi anderer-tobi viadirtyliar dirtyliar
fluoname
0989 1906
Reposted fromkrzysk krzysk viaconcarne concarne
fluoname
fluoname
7934 4479 500
Reposted fromSulejman Sulejman viachowchow chowchow

September 22 2018

fluoname
8549 658a 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaepidemic epidemic
fluoname
3753 3dcf
Reposted fromkarahippie karahippie viakoloryzacja koloryzacja

September 16 2018

6055 f362
Reposted fromcrosslab crosslab viajanealicejones janealicejones
fluoname
0372 89dc 500
fluoname
4318 4274 500
Reposted frombabyface babyface viajanealicejones janealicejones
fluoname
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic viausmiechprosze usmiechprosze
fluoname
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos vialeksandra leksandra

July 29 2018

fluoname
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl